Należy przede wszystkim przygotować dla biura nieruchomości wszystkie dokumenty związane ze sprzedawaną nieruchomością:

 1. Odpis z księgi wieczystej,
 2. Akt notarialny lub inna podstawa nabycia .
  W przypadku braku aktu notarialnego – numer księgi wieczystej całej nieruchomości (działki i części wspólnych budynku)
 3. Rzut pomieszczeń (może być odręczny).
 4. Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w przypadku nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma pisemna).
 5. W przypadku spółki z o.o.:
  a) odpis z KRS
  b) uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości

Zalecane jest chociaż delikatne odświeżenie pomieszczeń, to z pewnością da lepszy obraz dla potencjalnego kupującego. Ważnym aspektem jest odpowiednie opisanie sprzedawanego lokalu. Opis powinien jasno przekazać pełny potencjał nieruchomości. Wydaje się, że to prosta sprawa ale nie zawsze tak jest. Nasi Agenci sporządzą atrakcyjny opis nieruchomości który z pewnością pomoże przyciągnąć potencjalnych klientów.