Informacje dla sprzedających działkę

Rynek nieruchomości gruntowych jest bardzo wymagający i bardzo dynamiczny. Przygotowując się do sprzedaży swojej nieruchomości  z pewnością warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim musimy skompletować szereg dokumentów, które znacząco usprawnią cały proces transakcyjny oraz ułatwią potencjalnym kupującym podjęcie decyzji. Przygotowaliśmy kilka rad dla naszych klientów. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Znacząco ułatwi to współpracę oraz pomoże uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. 

Należy przygotować dla biura nieruchomości wszystkie dokumenty związane ze sprzedawaną nieruchomością:

 • odpis z księgi wieczystej – TUTAJ możemy sprawdzić elektroniczną księgę wieczystą
 • akt notarialny lub inna podstawa nabycia.
 • w przypadku braku aktu notarialnego numer księgi wieczystej nieruchomości.
 • w przypadku użytkowania wieczystego – umowa oddania działki w użytkowanie wieczyste.
 • mapa zasadnicza działki oraz wypis z rejestru gruntów.
 • zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub aktualna decyzja o warunkach zabudowy lub aktualne pozwolenie na budowę
 • pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma pisemna)
 • trzeba również odnaleźć punkty graniczne, aby wskazać je potencjalnemu nabywcy.
 • pomocne jest oznaczenie w sposób widoczny granic działki
 • warto zainwestować w wyrównanie powierzchni, przycięcie trawy i usunięcie chwastów. Będzie to zachętą do zakupu.
 • ofertę jest nieaktualna wtedy, gdy wpłynęły pierwsze pieniądze.
  Jeżeli padają propozycje cenowe, wskazane jest jak najszybciej zawiadomić biuro, kto i co zaproponował.
 • zbyt wysokie ceny zniechęcają potencjalnych nabywców do oglądania. Lepiej podać niższą cenę i mniej ustąpić przy negocjacjach, niż zbyt wysoką do negocjacji.
 • pamiętać należy podczas negocjacji z kupującym o kosztach sprzedaży: prowizji pośrednika, zryczałtowanym podatku dochodowym oraz kosztach notarialnych

W procesie współpracy przy sprzedaży nieruchomości najważniejsza jest sprawna komunikacja. W przypadku dodatkowych pytań z Państwa strony nasi agenci są do Państwa dyspozycji. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i dopasować ofertę do Państwa potrzeb. Mamy nadzieję na owocną współpracę.

Zapraszamy do kontaktu.