Informacje dla sprzedających dom

Przygotowując się do sprzedaży domu za pośrednictwem agencji z pewnością należy przygotować dla wszystkie dokumenty związane ze sprzedawaną nieruchomością, są to kluczowe informacje dla biura:

 • Odpis z księgi wieczystej
 • Akt notarialny lub inna podstawa nabycia.
 • W przypadku braku aktu notarialnego numer księgi wieczystej
 • Oświadczenie o osobach zameldowanych w lokalu.
 • Rzuty pomieszczeń (mogą być odręczne).
 • Wyrys oraz wypis z rejestru gruntów.
 • Zgłoszenie do użytkowania.
 • Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli
W przypadku domu w budowie dodatkowo potrzebne będą:
 • Pozwolenie na budowę.
 • Dziennik budowy z aktualnymi wpisami.
 • Projekt domu.
 • Wszelkie odbiory, rachunki, gwarancje itp.