Wyszukaj ofertę
od
do
od
do
od
do
Cena: 230 000 zł
  • Numer oferty: 939/3771/OGS
  • Typ: działka na sprzedaż
  • Powierzchnia: 2583 m2
  • Przeznaczenie działki: działka budowlana / usługi

OSTATNIA DOSTĘPNA DZIAŁKA !

Oferujemy na sprzedaż działkę siedliskową o pow. 2583m2, nad jeziorem Lubie, położone na obrzeżach miejscowości Lubieszewo gm. Złocieniec. Każda z oferowanych działek ma zapewniony dostęp do jeziora Lubie poprzez służebność działki drogowej.

Działki można zabudować w oparciu o ważny plan zagospodarowania przestrzennego – MnUt – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna + usługi turystyki. Poniżej zamieszczamy szczegółowe zapisy planu zagospodarowania.

Oferowane działki NIE podlegają pod ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego – nie jest wymagana zgoda KOWR do zakupu oraz NIE obowiązuje zakaz 5 letniej odsprzedaży.
Dobry dojazd drogą utwardzoną z drogi asfaltowej. Energia elektryczna oraz sieć wodociągowa dostępna jest przy działkach. Pełna własność z czystą księgą wieczystą wolną od obciążeń hipotecznych.

Poszczególne działki można zakupić oddzielnie w poniższych cenach:

Działka nr 1 o pow. 2585 m2 – SPRZEDANA
Działka nr 2 o pow. 2583 m2 – Cena: 230 000ZŁ
Działka nr 3 o pow. 2036 m2 – SPRZEDANA
Działka nr 4 o pow. 2086 m2 – SPRZEDANA

Działki leżą na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze Natury 2000 Ostoja Drawska Jezioro Lubie i Dolina Drawy idealne miejsce aby odpocząć na łonie natury, z dala od hałasu i betonozy dużych miast! Dzięki ważnemu planowi zagospodarowania przestrzennego działki można zabudować budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub można przeznaczyć je na cele inwestycyjne!

Zapisy z planu 134 MN (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), UT (teren zabudowy usług turystycznowypoczynkowych) Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Rady Miejskiej w Złocieńcu:

1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki;
2) warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
a) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 9,0 m,
b) geometria dachów – zgodnie z § 3 pkt 4 i 5,
c) nachylenie połaci dachowych – dla dachów pochyłych 30° – 50°,
d) powierzchnia zabudowy – do 15% powierzchni działki,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 65% powierzchni działki;
3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki – 2000 m²,
b) minimalna szerokość frontu działki – 30 m;
4) obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna – z drogi 02KDW,
b) liczba miejsc postojowych – zgodnie z § 10 pkt 5,
c) zasilanie w energię elektryczną – z sieci w przyległych drogach,
d) zasilanie w wodę – z sieci w przyległych drogach,
e) odprowadzenie ścieków – zgodnie z § 10 pkt 8,
f) odprowadzenie wód opadowych – rozsączane i/lub gromadzone w ramach działki;
5) ochrona zabytków – w ramach terenu zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne wg Archeologicznego
Zdjęcia Polski – obowiązują odpowiednie ustalenia § 5;
6) ochrona środowiska, przyrody – obowiązują ustalenia § 4;
7) stawka procentowa opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 30%.

Jezioro Lubie jest polodowcowym jeziorem rynnowym. Wcinają się w nie dwa duże półwyspy, Ostry Róg i Półwysep Mrówkowo. Brzeg południowy porośnięty jest Borami Karwickimi. Przez jezioro przebiega szlak kajakowy im. ks. Kardynała Karola Wojtyły oraz szlak rowerowy o długości ok. 50 km. Wśród gatunków ryb, jakie występują w jeziorze, znajdują się m. in. sieja, sielawa, płoć, leszcz, okoń i sandacz. Nad jeziorem można skorzystać z oferty wypożyczalni sprzętu wodnego. Amatorzy żeglarstwa znajdą tu przystanie z pomostami. Na obszarze akwenu można wykorzystywać silniki spalinowe do łodzi, co pozwala na uprawianie sportów motorowodnych.
Lubieszewo – Szczecin 110 km, Lubieszewo – Berlin 250 km,

Dane do opisu nieruchomości podane są przez zamawiającego. Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie prawa zastrzeżone! Opis oraz zdjęcia są własnością biura BIT Nieruchomości. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora zabronione.

NUMER OFERTY: 939/3771/OGS

Lokalizacja: Lubieszewo