Umowa na wyłączność jest bardziej korzystna dla klienta niż umowa otwarta (bez wyłączności), gdyż jest bardziej skuteczna. Tylko pozornie w przypadku umów otwartych właściciel ma większe możliwości, zlecając sprzedaż nieruchomości kilku biurom oraz próbując sprzedać nieruchomość na własną rękę.

Umowa na wyłączność

Wydawać by się mogło, że jest to bardziej opłacalne, gdyż jeśli sam znajdzie nabywcę, to nie płaci pośrednikowi. Ponadto zgłaszając ofertę do kilku biur, wydaje się, że jest większa szansa znalezienia potencjalnego nabywcy. Takie myślenie może być jednak błędne.

Biuro nieruchomości przy umowie bez wyłączności ogranicza reklamę takiej nieruchomości. Ograniczenia te wynikają z braku pewności, czy poniesione koszty wrócą się w postaci wynagrodzenia pobieranego dopiero przy sprzedaży. Stąd też najczęściej pojawia się tylko krótkie ogłoszenie w prasie lokalnej lub Internecie, bez możliwości umieszczania zdjęcia ze szczegółowym opisem i lokalizacją nieruchomości. 

Co więcej osoba chcąca obejrzeć nieruchomość, której sprzedaż prowadzona jest na zasadzie umowy otwartej, musi pisemnie potwierdzić odbiór oferty, co wiąże się każdorazowo z koniecznością wizyty w biurze pośrednika.

Umowa na wyłączność daje szereg wymiernych możliwości, między innymi: pośrednik może taką i tylko taką ofertę umieścić w systemach MLS (bezpośrednia wymiana ofert) i wtedy dostęp do tej oferty mają wszyscy pośrednicy partycypujący w systemie. Oferta ta reklamowana jest z pełną galerią zdjęć i szczegółowym opisem, niejednokrotnie z dokładną lokalizacją. Ogłoszenie trafia do całej prasy branżowej, czyli tej, w której faktycznie szuka się „dobrych ofert”, jak również na praktycznie wszystkie branżowe portale internetowe w całej Polsce i za granicą.

Dodatkowo ogłoszenia promowane przy umowie na wyłączność są znacznie wyżej pozycjonowane na portalach ogłoszeniowych. Nasze biuro przeznacza znaczne środki na ich promocję aby łatwiej można było je odszukać.

Ponadto umowa na wyłączność daje dla naszego biura możliwość umieszczania banerów i tablic reklamowych na elewacji nieruchomości, czego efektem jest zdecydowanie większa skuteczność sprzedaży, zwłaszcza jeżeli nieruchomość położona jest w miejscu o dużym nasileniu ruchu.

wyszukiwanie ofert
Nowoczesne technologie

Wybierając umowę na wyłączność nie muszą Państwo się niczym martwić. Całą procedurę sprzedaży nieruchomości przeprowadzamy za klienta. Należy również pamiętać, że w przypadku takiej umowy wszystkie koszty prowizyjne dla biura nieruchomości, płatne są dopiero w momencie przeprowadzenia skutecznej transakcji. Wyłączność ma określone ramy czasowe w których nasza firma zobowiązuje się sprzedaż nieruchomość. 

Dlatego zanim podejmiemy decyzję, jaki rodzaj umowy z biurem nieruchomości podpisać, warto wziąć pod uwagę wszystkie możliwości, jakie wiążą się z umową w formie wyłączności, by wybór był najlepszy i zgodny z oczekiwaniami klienta.