• Wskazane jest oglądanie różnych propozycji, również droższych.
  • Warto złożyć swoją propozycję cenową, choćby była niższa od ceny ofertowej. W tym celu zgłaszamy się do biura nieruchomościi, aby złożyć na piśmie oświadczenie woli zakupu danej nieruchomości, uwzględniającą proponowaną przez nas cenę oraz warunki płatności. Oświadczenie to jest przekazywane właścicielowi nieruchomości. Często po przemyśleniu podejmuje on negocjacje lub wyraża zgodę na przedstawioną propozycję.
  • Jeśli zapadła decyzja o zakupie, jak najszybciej trzeba powiadomić o tym agencję. Od tego zależy, czy ktoś nas nie ubiegnie. Pamiętajmy, że jesteśmy nabywcami wtedy kiedy „kładziemy pieniądze na stół”.
  • Nie płacimy zadatku czy zaliczki bez umowy oraz obejrzenia dokumentów, którymi dysponuje agencja. Podpisanie umowy przedwstępnej powoduje zablokowanie oferty i wycofanie jej z bazy ofert.
  • Przed umową należy uzgodnić ze sprzedającym, jakie elementy wyposażenia i umeblowania wchodzą w cenę domu. Należy to spisać w formie protokółu ustaleń.
  • Należy dokładnie obejrzeć dom przed zakupem.
  • Przed zakupem należy zapoznać się z granicami działki, które powinien okazać sprzedający.
  • Pamiętać należy, o kosztach nabycia: podatku od czynności cywilno-prawnych, opłacie notarialnej i sądowej oraz prowizji agencji.
  • Jeśli sprzedający wyprowadzi się za jakiś czas, najlepiej pozostawić do rozliczenia w dniu wydania nieruchomości jakąś dyscyplinującą kwotę, wypłacaną sprzedającemu po sprawdzeniu stanu uzgodnionego ze stanem faktycznym.