Należy przygotować dla biura nieruchomości wszystkie dokumenty związane ze sprzedawaną nieruchomością

1. Odpis z księgi wieczystej,
2. Akt notarialny lub inna podstawa nabycia.
W przypadku braku aktu notarialnego numer księgi wieczystej
3. Oświadczenie o osobach zameldowanych w lokalu.
4 . Rzuty pomieszczeń (mogą być odręczne).
6. Wyrys oraz wypis z rejestru gruntów.
7. Zgłoszenie do użytkowania.
8. Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli

9. W przypadku domu w budowie dodatkowo potrzebne będą:

a) Pozwolenie na budowę.
b) Dziennik budowy z aktualnymi wpisami.
c) Projekt domu.
d) Wszelkie odbiory, rachunki, gwarancje itp.

Trzeba uzgodnić z biurem nieruchomości sposób prezentacji domu – z kim się kontaktować, godziny prezentacji itp.
Ustalić, jakie elementy wyposażenia i umeblowania wchodzą w cenę nieruchomości. Powinno to być zapisane przed umową sprzedaży w formie protokołu.
Dom należy przygotować do sprzedaży. Warto zainwestować kilka godzin dla ewentualnej przyszłej korzyści: przed umówioną wizytą kupujących odświeżyc pomieszczenia mieszkalne, balkon, taras, piwnicę, poddasze, garaż itd. Usuńcie zbędne rzeczy – zróbcie więcej miejsca.
Pierwsze wrażenie zawsze jest najważniejsze. Trzeba je maksymalnie wykorzystać. Czyste otoczenie i przyjemny zapach w domu – to wszystko ma duże znaczenie. Przystrzyżony trawnik, przycięte krzewy, zgrabione liście – wszystko to ma wpływ na pierwsze wrażenie.

Oferta jest nieaktualna wtedy, gdy wpłynęły pierwsze pieniądze. Dopóki nie podpiszecie Państwo umowy, pokazujcie nieruchomość, ewentualnie z informacją, że jest już ktoś zdecydowany.
Jeżeli padają propozycje cenowe, radzę jak najszybciej zawiadomić agenta prowadzącego. Postawcie na doświadczenie Waszego pośrednika. Kiedy poszukujący będą chcieli omówić cenę, warunki lub inne sprawy związane z zakupem Waszego domu, przekażcie im, że należy je omówić z pracownikiem biura.
Zbyt wysokie ceny zniechęcają potencjalnych nabywców do oglądania. Lepiej podać niższą cenę i mniej ustąpić przy negocjacjach, niż zbyt wysoką do negocjacji.