Należy oglądać różne propozycje, również te droższe.
Warto złożyć swoją propozycję cenową, choćby była niższa od ceny ofertowej. W tym celu zgłaszamy się do agencji, aby złożyć na piśmie oświadczenie woli zakupu danej nieruchomości, uwzględniającą proponowaną przez nas cenę oraz warunki płatności. Oświadczenie to jest przekazywane właścicielowi nieruchomości. Często po przemyśleniu podejmuje on negocjacje lub wyraża zgodę na przedstawioną propozycję.
Jeśli zapadła decyzja o zakupie, jak najszybciej trzeba powiadomić o tym agencję. Od tego zależy, czy ktoś nas nie ubiegnie. Pamiętajmy, że jesteśmy nabywcami wtedy kiedy „kładziemy pieniądze na stół”.
Ale nie płacimy zadatku czy zaliczki bez umowy oraz obejrzenia dokumentów, którymi dysponuje agencja. Podpisanie umowy przedwstępnej powoduje zablokowanie oferty i wycofanie jej z bazy ofert
Przed umową należy sprawdzić w gminie, jakie jest przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności, co zaplanowano w sąsiedztwie, może warsztat samochodowy, a może jakąś dokuczliwą działalność. Zaświadczenie o przeznaczeniu dotyczy przecież tylko kupowanej działki.
Dane o uzbrojeniu są przekazywane do biura na podstawie oświadczenia właściciela, który może w dobrej wierze przekazać nieprawdziwe informacje, np. o tym, że teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, ale obok jest linia wysokiego napięcia i bez wybudowania transformatora nie ma mowy o podłączeniu się do sieci.
Teren uzbrojony oznacza, że istnieje możliwość wykonania przyłączy, wg oświadczenia sprzedającego, natomiast nie oznacza, że przyłącza są już wykonane.
Ponadto przed umową należy sprawdzić w instytucjach branżowych, czy będzie możliwa zgoda na podłączenie się do sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej itp.). To, że obok działki stoi transformator, wcale nie oznacza, że będziemy mogli wykonać przyłącze energetyczne.
Dokładnie obejrzeć działkę przed zakupem.
Pamiętać należy, o kosztach nabycia: prowizji agencji, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłacie notarialnej i sądowej.